Homo bi-vaimo ravintola laguna espoo

Kieli ja käsitykset ovat alati muuttuvia, ja sanasto onkin kuva tästä ajasta Setan silmin. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia sanastosta. Perhe, jossa lapsi tai lapset ovat syntyneet kahden eri perheyksikön yhteisiksi lapsiksi. Esimerkiksi naisparin ja itsellisen miehen tai miesparin ja naisparin yhdessä muodostama perhe.

Apilaperheet voidaan jakaa edelleen kolmen vanhemman kolmiapilaperheisiin, neljän vanhemman neliapilaperheisiin tai kahden vanhemman ystäväperheisiin. Apilaperheissä kaikki vanhemmat ovat yleensä lapsen tai lasten sosiaalisia vanhempia, mutta lainsäädännön puutteista johtuen vain kaksi heistä voi olla vanhempia myös lain silmissä.

Aseksuaalisuus tarkoittaa seksuaalisen kiinnostuksen tai halun puutetta. Aseksuaalinen ihminen voi kokea emotionaalista vetovoimaa mihin sukupuoleen tahansa ja näin olla esimerkiksi hetero, homo, lesbo tai bi.

Biseksuaalisuus on yksi seksuaalinen suuntautuminen. Cis-ihminen on mies tai nainen, joka ei koe itseään transihmiseksi, intersukupuoliseksi tai muunsukupuoliseksi ja ilmaisee sukupuoltaan pääosin omalle synnynnäiselle sukupuolelleen ominaisesti. Suurin osa kaikista ihmisistä on cis-sukupuolisia. Drag on taidemuoto, jossa esiintyjä pukeutuu vastakkaisen sukupuolen mukaisesti.

Drag voi olla esimerkiksi stand up -komiikkaa, showtanssia, teatteria, laulutaidetta tai sukupuolijärjestelmää haastavaa performanssia. Drag ei tarkoita samaa kuin transvestisuus, johon se usein sekoitetaan. Dragin ja homoseksuaalisuuden läheisiä suhteita on selitetty monilla tavoilla. Yksi näkökulma on, että viihdemuoto on itseironinen ja voimaannuttava vastaus naismaisen homomiehen ja miehekkään lesbonaisen stereotypioille.

Heteroseksuaalisuus on yksi seksuaalinen suuntautuminen. Heterofobia tarkoittaa vihaa, pelkoa, inhoa, vastenmielisyyttä tai syrjintää niin sanottuja seksuaalienemmistöön kuuluvia kohtaan. Heterofobia ei ole varsinainen fobia, vaan se on pikemminkin verrattavissa seksismin ja rasismin kaltaisiin ilmiöihin.

Hetero-oletus tarkoittaa, että ajatellaan kaikkien olevan heteroita. Sen mukaan ihmiset jakautuvat kahteen sukupuoleen, jotka haluavat toisiaan tietyllä tavalla. Hetero-oletus on kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ajattelumalli, jota ihmiset toteuttavat myös tiedostamatta sen vaikutusta kanssaihmisiin.

Heteronormatiivisuus on ajattelutapa, jossa heterous nähdään kaikkia muita suuntautumisia toivotumpana, luonnollisempana ja parempana. Heteronormiin kuuluu usein myös ajatus kahden eri sukupuolta olevan aikuisen perustamasta ydinperheestä.

Heteronormatiivisuus on läheistä sukua hetero-oletukselle. Kirjainlyhenne sisältää alkukirjaimet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvista ryhmistä homot, lesbot, bit, transihmiset, intersukupuoliset, queerit.

Kirjainlyhenteestä on eri versioita riippuen siitä, mihin ryhmiin halutaan viitata. Lyhenne on ruotsiksi useimmin kirjoitettu hbtq ja englanniksi lgbti. Homo voi viitata sekä miehiin että naisiin. Suomen kielessä homolla tarkoitetaan yleisemmin miespuolista henkilöä. Homoseksuaalisuus on yksi seksuaalinen suuntautuminen. Homofobia tarkoittaa vihaa, pelkoa, inhoa tai vastenmielisyyttä seksuaalivähemmistöihin kuuluvia kohtaan. Homofobinen käyttäytyminen voi ilmetä syrjintänä tai jopa viharikoksena.

Homofobia ei ole varsinainen fobia, vaan se on pikemminkin verrattavissa seksismin ja rasismin kaltaisiin ilmiöihin. Intersukupuolisuus tarkoittaa synnynnäistä tilaa, jossa ihmisen sukupuolta määrittelevät fyysiset tekijät tai ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti miehen tai naisen.

Näitä ovat esimerkiksi epätyypilliset ulkoiset tai sisäiset sukuelimet. Intersukupuolisuus on yleiskäsite moneen eri tilaan. Kuten muutkin lapset, kasvava intersukupuolinen lapsi ymmärtää useimmiten itse, mihin sukupuoleen kokee kuuluvansa.

Kaappi on metafora avoimuuskysymyksille. Henkilö on kaapissa, kun hän ei ole tuonut esille omaa seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoli-identtiään tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää identiteettiään. Ulostulo tarkoittaa identiteetistä kertomista tai sen esilletuomista.

Ulostulot ovat eri sosiaalisissa yhteyksissä tapahtuvia, toistuvia prosesseja: Monet homoseksuaaliset naiset käyttävät itsestään sanaa lesbo. Lesbous on toinen nimitys homoseksuaalisuudelle yleensä silloin, kun kyse on naisiin vetoa tuntevista naisista. Termi on hitaasti vakiintunut Suomessa ja tarkoittaa monelle itsestään termiä käyttävälle samaa, mitä suomen kielessä on tarkoitettu sanalla transgenderiys.

Muunsukupuolinen ihminen voi kokea itsensä sukupuolettomaksi tai monisukupuoliseksi eli hän elää mieheyden ja naiseuden rajalla, välillä tai ulkopuolella. Ihmiset, jotka eivät halua määritellä seksuaalista suuntautumistaan koskemaan vain joitain sukupuolia, tai eivät ylipäätään koe sukupuolta olennaiseksi seksuaalisen tai emotionaalisen kiinnostuksensa määrittäjäksi, kutsuvat itseään esimerkiksi panseksuaaleiksi. Perheen sisäisen adoption kautta esimerkiksi naisparin kohdalla synnyttäneen äidin puoliso ns.

Sitä ovat käyttäneet erityisesti queer-tutkijat. Polyamorinen ihminen voi olla seksuaaliselta suuntautumiseltaan esimerkiksi hetero, homo, lesbo tai bi. Sanalla viitataan sellaisiin kaikkien osapuolten yhteisymmärrykseen perustuviin intiimeihin, seksuaalisiin ja romanttisiin suhteisiin, joissa on enemmän kuin kaksi osapuolta tai joissa osapuolilla on rinnakkain useampia rakkaus- tai seksisuhteita.

Polyamoria ei tarkoita samaa kuin polygamia, mikä taas tarkoittaa moniavioisuutta. Pride   ylpeys on maailmanlaajuinen liike ja ajattelutapa, jossa korostuu jokaisen oikeus omaan seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun. Pridet ovat yleensä värikkäitä ihmisoikeustapahtumia. Helsinki Pride on Suomen suurin hlbtiq-ihmisten tapahtuma. Euroopassa järjestetään vuosittain yleiseurooppalainen EuroPride ja jossain päin maailmaa WorldPride. Queer on poliittinen ja usein akateeminen näkökulma, joka kyseenalaistaa yhteiskunnan sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä normeja.

Yhä useammalle queer on myös identiteetti, jonka kuvaamiseksi perinteiset sukupuolta tai suuntautumista määrittelevät sanat ovat liian rajoittavia. Myös heteroksi itsensä kokeva henkilö voi olla queer. Queer on alkujaan myös haukkumasana, jonka homoaktivistit ottivat omakseen, ja jonka merkitys on viime vuosikymmeninä laajentunut. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla ei ole kaikkia samoja oikeuksia kuin naimisissa olevilla.

Esimerkiksi yhteinen sukunimi ilman erillistä nimimuutosta tai ulkoinen adoptio eivät ole vielä nais- ja miespareilla mahdollista.

Samaa sukupuolta olevat parit ovat Suomessa voineet rekisteröidä parisuhteensa vuodesta lähtien. Sateenkaareva on adjektiivi, jolla voi määritellä kaikkia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviä asioita: Sateenkaariperheissä voi olla enemmän kuin kaksi vanhempaa. Määrittelyn perustana on sekä oma että vetovoiman kohteen sukupuoli. Yleensä käytetään jaottelua homo-, bi- ja heteroseksuaalisuus.

Omaan seksuaaliseen suuntautumiseen voi havahtua missä iässä tahansa ja se voi muuttua oman elinkaaren aikana. Transihmisyyteen liittyvä kriisi asettaa parisuhteen uudelleen arvioinnin eteen. Toiset parisuhteet löytävät uusia ratkaisuja jatkaa yhteiselämää, toiset kariutuvat. Toisille parisuhteille transihmisyys on rikkaus, toisille erottava tekijä. Viime kädessä on kyse siitä, saako transihmisyys vastakaikua puolison elämys- ja kokemusmaailmassa. Puoliso voi tällöin oman harkintansa mukaisesti itse valita, esimerkiksi mihin puoliin transvestisuudessa hän haluaa mennä mukaan ja minkä osalta jättäytyä sen ulkopuolelle.

Vaikka alussa transihmisyys saattaakin saada valtavat mittasuhteet, kokevat monet puolisot kumppaninsa muut puolet ja yhteisen elämän niin tärkeiksi itselleen, etteivät halua lopettaa suhdetta transihmisyyden takia.

On hyvä, jos voi käydä avoimesti oman itsensä kanssa ja yhdessä kumppaninsa kanssa läpi sen, mitä odottaa suhteelta, jos sitä jatketaan tai sen mikä estää suhteen jatkumisen. Ne tarpeet, mitä kukin toteuttaa parisuhteen kautta ovat lukemattomia ja sen vuoksi ratkaisutkin ovat kunkin parin kohdalla yksilöllisiä.

Parisuhdetta saattaa ylläpitää rakkauden ja kumppanuuden lisäksi monet muut tekijät kuten mm. Onnistunut ratkaisu — olipa se parisuhteen jatkumisen kannalta mikä tahansa — on se, minkä kanssa itse kokee olevansa sovussa ja rehellinen. Osa transsukupuolisista on tullut vanhemmiksi ennen transsukupuolisuutensa tiedostamista ja korjaushoitoja. Valtaosalla keski-ikäisistä sukupuolen korjaajista on lapsia.

Aikuisella sukupuolenkorjaajalla voi olla heteropuoliso tai hän voi elää naisparin tai miesparin muodostamassa rakkaussuhteessa. Transvestiiteista valtaosa elää heteroseksuaalisessa parisuhteessa ja heillä on eri ikäisiä lapsia. Usein puolison ja isän transvestisuus on perhesalaisuus, josta vaimo ja lapset saattavat olla jollain tasolla tietoisia.

Pari saattaa kokea suhteensa läheisemmäksi ja intiimimmäksi asian jakamisen jälkeen. Vaikeita parisuhteessa ovat tilanteet, joissa puolison sukupuolen kokeminen on ollut salaisuus tai torjuttu puhumaton asia. Salaisuuden paljastuminen voi aiheuttaa parisuhteeseen luottamuskriisin. Läheiset läpikäyvät usein shokin kieltämis-, torjunta-, käsittely- ja sopeutumisvaiheineen. Parisuhde voi muuttaa muotoaan kriisin kautta yhä intiimimmäksi ja merkityksellisemmäksi.

Saattaa olla haastavaa hyväksyä puolison sukupuolen monimuotoisuus, koska se koskettaa syvästi myös omaa identiteettiä. Puolison identiteetti naisena tai miehenä sekä heteroseksuaalina, homona tai lesbona haavoittuu kumppanin sukupuolikokemuksen paljastuessa.

Onko parin yhteinen seksuaalisuus enää mahdollista? Kulttuuristen vahvojen ennakkoluulojen seurauksena transihmisyyttä kohtaan monet läheiset voivat kokea hämmennystä, ahdistusta, pelkoa, vastenmielisyyttä ja häpeää.

On raskasta kokea voimakkaita kielteisiä tunteita ja jopa inhoa läheistä ihmistä kohtaan. Mahdollisten kielteisten tunteiden kohteena olevalle transkumppanille tämä voi olla myös hyvin satuttavaa ja aiheuttaa syyllisyyttä, vihaa ja arvottomuuden tunnetta. Osa liitoista ei kestä puolison transvestisuutta tai sukupuolenkorjausta, vaan pari eroaa. Osa liitoista käy läpi kriisin, suhde jatkuu muuttaen muotoaan elämäntoveruuden suuntaan tai rakkaussuhde uudistuu ja syvenee.

Parineuvonnassa ja -terapiassa on tärkeää kunnioittaa kummankin kokemusta sekä suhtautua rohkaisevasti myös epäkonventionaalisiin parisuhde- ja perhemalleihin, jos ne sopivat parille ja perheelle.

Miesparin tai naisparin toisen osapuolen sukupuolen korjaus tai sukupuolimoninaisuuden esiin tulo voi yhtälailla voi olla järkytys puolisolle tai asettaa suhteen jatkumisen vaakalaudalle. Homo- bi- tai lesboidentiteetin rakentaneilla ihmisillä on tavallisesti enemmän etukäteistietoa transihmisyydestä sekä omakohtaista kokemusta identiteettityöstä ulostuloineen. Kriisissä heitä voi helpottaa valmis viitekehys, johon asian voi sijoittaa.

Transihmisillä on myös parisuhteita, joissa kumppani kokee transihmisyyden luonnolliseksi asiaksi tai jopa viehättäväksi ominaislaaduksi puolisossaan. Toisinaan rakkaussuhde koetaan esimerkiksi miehen ja naisen heterosuhteeksi, vaikka muut tulkitsevat heidät naispariksi.

Terveyspalveluissa on tärkeää kunnioittaa rakkaussuhteen osapuolten omaa kokemusta ja määrittelyä suhteestaan. Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti ovat erillisiä osia jokaisen ihmisen käsityksessä itsestään, kuitenkin ne vaikuttavat toisiinsa syvästi ja merkittävillä tavoilla.

Sukupuolen korjauksella voi olla valtava vaikutus yksilön seksuaaliseen suuntautumiseen ja seksuaalisen mielenkiinnon kohteisiin — vielä useammin se vaikuttaa siihen, miten muut ihmiset hänet hahmottavat; esim.

: Homo bi-vaimo ravintola laguna espoo

SEX SHOP HOMOSEKSUAALISEEN TAMPERE SEKSIÄ TAMPEREELLA Polyamoria ei tarkoita samaa kuin polygamia, mikä taas tarkoittaa moniavioisuutta. Parisuhde ja seksuaalisuus Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti ovat erillisiä osia jokaisen ihmisen käsityksessä itsestään, kuitenkin ne vaikuttavat toisiinsa syvästi ja merkittävillä tavoilla. Ostokset Käsitöitä ja matkamuistoja Paikallinen muotoilu ja putiikit Kauppakeskukset. Transihmisiin kuuluvat transvestiitit, transgenderit ja transsukupuoliset. Puolison identiteetti naisena tai miehenä sekä heteroseksuaalina, homona tai lesbona haavoittuu kumppanin sukupuolikokemuksen paljastuessa.
Homo bi-vaimo ravintola laguna espoo Kalun nuoleminen tampere homoseksuaaliseen sex
Homo bi-vaimo ravintola laguna espoo Pari saattaa kokea suhteensa läheisemmäksi ja intiimimmäksi asian jakamisen jälkeen. Voi myös käyttää solariumia ja tietenkään hyvästä, edullisesta saunaoluesta ja pikkupurtavasta miellyttävän musiikin tahdissa ei tule pulaa. Heteroseksuaalisuus on yksi seksuaalinen suuntautuminen. Drag ei tarkoita samaa kuin transvestisuus, johon se usein sekoitetaan. Heteronormatiivisuus on ajattelutapa, jossa heterous nähdään kaikkia muita suuntautumisia toivotumpana, luonnollisempana ja parempana. Aikuisella sukupuolenkorjaajalla voi olla heteropuoliso tai hän voi elää naisparin tai miesparin muodostamassa rakkaussuhteessa.
ALASTON GAY BLONDI LIVESEXCAMS Tiukkakalu mansen gay sex shop
HOMOSEKSUAALISEEN SEURAA NETISTÄ ILMAISEKSI JKL WILMA Homo thaihieronta turku karva kaluja

GAY CHATTI PORN VIDEO HOMOSEKSUAALISEEN HD

Drag on taidemuoto, jossa esiintyjä pukeutuu vastakkaisen sukupuolen mukaisesti. Drag voi olla esimerkiksi stand up -komiikkaa, showtanssia, teatteria, laulutaidetta tai sukupuolijärjestelmää haastavaa performanssia. Drag ei tarkoita samaa kuin transvestisuus, johon se usein sekoitetaan. Dragin ja homoseksuaalisuuden läheisiä suhteita on selitetty monilla tavoilla. Yksi näkökulma on, että viihdemuoto on itseironinen ja voimaannuttava vastaus naismaisen homomiehen ja miehekkään lesbonaisen stereotypioille.

Heteroseksuaalisuus on yksi seksuaalinen suuntautuminen. Heterofobia tarkoittaa vihaa, pelkoa, inhoa, vastenmielisyyttä tai syrjintää niin sanottuja seksuaalienemmistöön kuuluvia kohtaan. Heterofobia ei ole varsinainen fobia, vaan se on pikemminkin verrattavissa seksismin ja rasismin kaltaisiin ilmiöihin.

Hetero-oletus tarkoittaa, että ajatellaan kaikkien olevan heteroita. Sen mukaan ihmiset jakautuvat kahteen sukupuoleen, jotka haluavat toisiaan tietyllä tavalla. Hetero-oletus on kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ajattelumalli, jota ihmiset toteuttavat myös tiedostamatta sen vaikutusta kanssaihmisiin. Heteronormatiivisuus on ajattelutapa, jossa heterous nähdään kaikkia muita suuntautumisia toivotumpana, luonnollisempana ja parempana.

Heteronormiin kuuluu usein myös ajatus kahden eri sukupuolta olevan aikuisen perustamasta ydinperheestä. Heteronormatiivisuus on läheistä sukua hetero-oletukselle. Kirjainlyhenne sisältää alkukirjaimet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvista ryhmistä homot, lesbot, bit, transihmiset, intersukupuoliset, queerit.

Kirjainlyhenteestä on eri versioita riippuen siitä, mihin ryhmiin halutaan viitata. Lyhenne on ruotsiksi useimmin kirjoitettu hbtq ja englanniksi lgbti. Homo voi viitata sekä miehiin että naisiin. Suomen kielessä homolla tarkoitetaan yleisemmin miespuolista henkilöä. Homoseksuaalisuus on yksi seksuaalinen suuntautuminen.

Homofobia tarkoittaa vihaa, pelkoa, inhoa tai vastenmielisyyttä seksuaalivähemmistöihin kuuluvia kohtaan. Homofobinen käyttäytyminen voi ilmetä syrjintänä tai jopa viharikoksena. Homofobia ei ole varsinainen fobia, vaan se on pikemminkin verrattavissa seksismin ja rasismin kaltaisiin ilmiöihin.

Intersukupuolisuus tarkoittaa synnynnäistä tilaa, jossa ihmisen sukupuolta määrittelevät fyysiset tekijät tai ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti miehen tai naisen. Näitä ovat esimerkiksi epätyypilliset ulkoiset tai sisäiset sukuelimet.

Intersukupuolisuus on yleiskäsite moneen eri tilaan. Kuten muutkin lapset, kasvava intersukupuolinen lapsi ymmärtää useimmiten itse, mihin sukupuoleen kokee kuuluvansa. Kaappi on metafora avoimuuskysymyksille. Henkilö on kaapissa, kun hän ei ole tuonut esille omaa seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoli-identtiään tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää identiteettiään.

Ulostulo tarkoittaa identiteetistä kertomista tai sen esilletuomista. Ulostulot ovat eri sosiaalisissa yhteyksissä tapahtuvia, toistuvia prosesseja: Monet homoseksuaaliset naiset käyttävät itsestään sanaa lesbo. Lesbous on toinen nimitys homoseksuaalisuudelle yleensä silloin, kun kyse on naisiin vetoa tuntevista naisista. Termi on hitaasti vakiintunut Suomessa ja tarkoittaa monelle itsestään termiä käyttävälle samaa, mitä suomen kielessä on tarkoitettu sanalla transgenderiys.

Muunsukupuolinen ihminen voi kokea itsensä sukupuolettomaksi tai monisukupuoliseksi eli hän elää mieheyden ja naiseuden rajalla, välillä tai ulkopuolella.

Ihmiset, jotka eivät halua määritellä seksuaalista suuntautumistaan koskemaan vain joitain sukupuolia, tai eivät ylipäätään koe sukupuolta olennaiseksi seksuaalisen tai emotionaalisen kiinnostuksensa määrittäjäksi, kutsuvat itseään esimerkiksi panseksuaaleiksi. Perheen sisäisen adoption kautta esimerkiksi naisparin kohdalla synnyttäneen äidin puoliso ns. Sitä ovat käyttäneet erityisesti queer-tutkijat. Polyamorinen ihminen voi olla seksuaaliselta suuntautumiseltaan esimerkiksi hetero, homo, lesbo tai bi.

Sanalla viitataan sellaisiin kaikkien osapuolten yhteisymmärrykseen perustuviin intiimeihin, seksuaalisiin ja romanttisiin suhteisiin, joissa on enemmän kuin kaksi osapuolta tai joissa osapuolilla on rinnakkain useampia rakkaus- tai seksisuhteita. Polyamoria ei tarkoita samaa kuin polygamia, mikä taas tarkoittaa moniavioisuutta.

Pride   ylpeys on maailmanlaajuinen liike ja ajattelutapa, jossa korostuu jokaisen oikeus omaan seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun. Pridet ovat yleensä värikkäitä ihmisoikeustapahtumia. Helsinki Pride on Suomen suurin hlbtiq-ihmisten tapahtuma. Euroopassa järjestetään vuosittain yleiseurooppalainen EuroPride ja jossain päin maailmaa WorldPride. Queer on poliittinen ja usein akateeminen näkökulma, joka kyseenalaistaa yhteiskunnan sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä normeja.

Yhä useammalle queer on myös identiteetti, jonka kuvaamiseksi perinteiset sukupuolta tai suuntautumista määrittelevät sanat ovat liian rajoittavia. Myös heteroksi itsensä kokeva henkilö voi olla queer. Queer on alkujaan myös haukkumasana, jonka homoaktivistit ottivat omakseen, ja jonka merkitys on viime vuosikymmeninä laajentunut. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla ei ole kaikkia samoja oikeuksia kuin naimisissa olevilla.

Esimerkiksi yhteinen sukunimi ilman erillistä nimimuutosta tai ulkoinen adoptio eivät ole vielä nais- ja miespareilla mahdollista. Samaa sukupuolta olevat parit ovat Suomessa voineet rekisteröidä parisuhteensa vuodesta lähtien. Sateenkaareva on adjektiivi, jolla voi määritellä kaikkia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviä asioita: Sateenkaariperheissä voi olla enemmän kuin kaksi vanhempaa.

Määrittelyn perustana on sekä oma että vetovoiman kohteen sukupuoli. Yleensä käytetään jaottelua homo-, bi- ja heteroseksuaalisuus. Omaan seksuaaliseen suuntautumiseen voi havahtua missä iässä tahansa ja se voi muuttua oman elinkaaren aikana. Lisäksi tunnetaan myös transsuuntautuneisuus, joka tarkoittaa ihmisen kokemaa vetovoimaa erityisesti transihmisiä kohtaan.

Ihminen voi olla yksinomaan transsuuntautunut, mutta useammin hän on homo, lesbo, hetero tai bi ja lisäksi transsuuntautunut. Homot, lesbot ja bit kuuluvat seksuaalivähemmistöihin. Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuteen kuuluvat kaikki ihmiset, kuten homot, lesbot, biseksuaalit ja heterot. Biseksuaaleista voi käyttää myös sanaa bi-ihminen. Lisäksi moninaisuuteen kuuluu vähemmän tunnettu transsuuntautuneisuus, joka tarkoittaa henkilön kokemaa vetovoimaa transihmisiin.

Tämä on erityisesti psykologisessa kirjallisuudessa käytetty ilmaisu, jolla kuvataan sitä, kun tyttö käyttäytyy kulttuurissamme poikamaisiksi määritellyillä tavoilla tai kun poika käyttäytyy tyttömäiseksi määritellyillä tavoilla. Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan sitä, miten yksilö ilmaisee sukupuoltaan. Sukupuolen ilmaisu sisältää kaiken yksilön toiminnan ja käyttäytymisen, jolla hän ilmaisee itselleen ja muille olevansa nainen, mies tai jotain muuta.

Me kaikki ilmaisemme sukupuoltamme tietoisesti tai tiedostamattamme. Sukupuolen ilmaisusta puhutaan syrjintäperusteena yleisesti transvestisuuden yhteydessä. Onnistunut ratkaisu — olipa se parisuhteen jatkumisen kannalta mikä tahansa — on se, minkä kanssa itse kokee olevansa sovussa ja rehellinen. Osa transsukupuolisista on tullut vanhemmiksi ennen transsukupuolisuutensa tiedostamista ja korjaushoitoja.

Valtaosalla keski-ikäisistä sukupuolen korjaajista on lapsia. Aikuisella sukupuolenkorjaajalla voi olla heteropuoliso tai hän voi elää naisparin tai miesparin muodostamassa rakkaussuhteessa. Transvestiiteista valtaosa elää heteroseksuaalisessa parisuhteessa ja heillä on eri ikäisiä lapsia.

Usein puolison ja isän transvestisuus on perhesalaisuus, josta vaimo ja lapset saattavat olla jollain tasolla tietoisia. Pari saattaa kokea suhteensa läheisemmäksi ja intiimimmäksi asian jakamisen jälkeen. Vaikeita parisuhteessa ovat tilanteet, joissa puolison sukupuolen kokeminen on ollut salaisuus tai torjuttu puhumaton asia. Salaisuuden paljastuminen voi aiheuttaa parisuhteeseen luottamuskriisin. Läheiset läpikäyvät usein shokin kieltämis-, torjunta-, käsittely- ja sopeutumisvaiheineen.

Parisuhde voi muuttaa muotoaan kriisin kautta yhä intiimimmäksi ja merkityksellisemmäksi. Saattaa olla haastavaa hyväksyä puolison sukupuolen monimuotoisuus, koska se koskettaa syvästi myös omaa identiteettiä. Puolison identiteetti naisena tai miehenä sekä heteroseksuaalina, homona tai lesbona haavoittuu kumppanin sukupuolikokemuksen paljastuessa.

Onko parin yhteinen seksuaalisuus enää mahdollista? Kulttuuristen vahvojen ennakkoluulojen seurauksena transihmisyyttä kohtaan monet läheiset voivat kokea hämmennystä, ahdistusta, pelkoa, vastenmielisyyttä ja häpeää.

On raskasta kokea voimakkaita kielteisiä tunteita ja jopa inhoa läheistä ihmistä kohtaan. Mahdollisten kielteisten tunteiden kohteena olevalle transkumppanille tämä voi olla myös hyvin satuttavaa ja aiheuttaa syyllisyyttä, vihaa ja arvottomuuden tunnetta. Osa liitoista ei kestä puolison transvestisuutta tai sukupuolenkorjausta, vaan pari eroaa.

Osa liitoista käy läpi kriisin, suhde jatkuu muuttaen muotoaan elämäntoveruuden suuntaan tai rakkaussuhde uudistuu ja syvenee. Parineuvonnassa ja -terapiassa on tärkeää kunnioittaa kummankin kokemusta sekä suhtautua rohkaisevasti myös epäkonventionaalisiin parisuhde- ja perhemalleihin, jos ne sopivat parille ja perheelle.

Miesparin tai naisparin toisen osapuolen sukupuolen korjaus tai sukupuolimoninaisuuden esiin tulo voi yhtälailla voi olla järkytys puolisolle tai asettaa suhteen jatkumisen vaakalaudalle. Homo- bi- tai lesboidentiteetin rakentaneilla ihmisillä on tavallisesti enemmän etukäteistietoa transihmisyydestä sekä omakohtaista kokemusta identiteettityöstä ulostuloineen. Kriisissä heitä voi helpottaa valmis viitekehys, johon asian voi sijoittaa.

Transihmisillä on myös parisuhteita, joissa kumppani kokee transihmisyyden luonnolliseksi asiaksi tai jopa viehättäväksi ominaislaaduksi puolisossaan. Toisinaan rakkaussuhde koetaan esimerkiksi miehen ja naisen heterosuhteeksi, vaikka muut tulkitsevat heidät naispariksi.

Terveyspalveluissa on tärkeää kunnioittaa rakkaussuhteen osapuolten omaa kokemusta ja määrittelyä suhteestaan. Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti ovat erillisiä osia jokaisen ihmisen käsityksessä itsestään, kuitenkin ne vaikuttavat toisiinsa syvästi ja merkittävillä tavoilla.

Sukupuolen korjauksella voi olla valtava vaikutus yksilön seksuaaliseen suuntautumiseen ja seksuaalisen mielenkiinnon kohteisiin — vielä useammin se vaikuttaa siihen, miten muut ihmiset hänet hahmottavat; esim. Seksuaalisen suuntautumisen ja -identiteetin kysymykset pahentavat tai kärjistävät usein perheen yrityksiä käsitellä sukupuoleen liittyviä kysymyksiä.

Siitä, mikä vaikutus seksuaalisen suuntautumisen hämmennyksellä parisuhteissa, joissa toinen osapuoli on transvestiitti tai transsukupuolinen nainen , on tehty hyvin vähän tutkimusta, mutta eräs sellainen osoitti, että transnaisten vaimot kamppailevat oman identiteettikysymyksensä kanssa vähemmän kuin transvestiittien Hunt and Main, — joka tapauksessa tämä aihealue tarvitsisi lisää huomiota sekä kliinisellä että tutkimuksen tasolla. Seksi ja trans -opas  seksuaalisuudesta ja turvaseksistä transihmisille ja heidän kumppaneilleen [].

Oppaan ovat tuottaneet Transtukiverkosto, Seta, Transtukipiste, Hiv-tukikeskus sekä Sinuiksi tuki- ja neuvontapalvelu. Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee.

Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä. Sukupuolen moninaisuus Palvelut Tietoa eri ryhmille Ammattilaisille Etsi. Parisuhteen haasteet Monilla ihmisillä on kuvitelmia siitä, että parisuhteessa kumppanien pitäisi automaattisesti ymmärtää ja tukea toinen toisiaan kaikissa kummankin elämään liittyvissä pyrkimyksissä.

Homo bi-vaimo ravintola laguna espoo